Språk/Languages
Norsk Julevsáme English Русский

Kunstnerenes Stetind

Mange kunstnere har opp gjennom tidene latt seg påvirke og inspirere av Stetind. Gjengivelser av fjellet finnes i mangfoldige varianter.

På disse sidene har vi samlet et knippe fremstillinger av Stetind fra ulike kunstnere. Vi har også fått kunstnerne til å fortelle litt om hvorfor fjellet fanget oppmerksomheten deres.

I tillegg kan du lese sagnet om kjempefuglen. Det representerer en del av det mytiske bildet av Stetind.

Tysfjord kommune, Boks 104, 8591 Kjøpsvik
postmottak@tysfjordkommune.no
Telefon: 75 77 55 00, Faks: 75 77 55 55
www.tysfjord.kommune.no