Språk/Languages
Norsk Julevsáme English Русский

Balkes Stetind som abstrakt monument

Fra teksten og prosjektet Exit Stetind av Geir Harald Samuelsen

I Norge har vi en forkjærlighet for naturens egne monumenter. Og vi er mest fortrolig med en ren og ukomplisert avbildning av natur.
Det ligger derfor en slags ironi i at det er den abstrakte dekorasjonsmaleren fra Toten; Peder Balke som har malt de beste bildene av Stetind.
Balke tok med seg sin kunnskap om dekormaleri inn i kunsten og brukte det for alt det var verdt. Hans omgang med svamper og våt maling er en orgie i maleriske tricks, ikke helt ulike de man benytter i orientalske landskapsakvareller.

På 1840-tallet dro han til Dresden og ble elev av I.C.Dahl. Det er ting som tyder på at mesteren ikke var så begeistret for sin elev. Balke hadde en mer abstrakt og materiell tilnærming til landskapet enn sin mester.
Balke fikk ikke noen større kunstnerisk suksess i Norge. Han var sosialist og Thranetilhenger. Han skrev prosaiske artikler til støtte for utbedring av vann og kloakknettet i byen og han satt som styreleder i en forening for arbeidere. Etter sin død var Balke på førstesiden i alle Kristianias aviser som aktivist og politiker. Ikke i en av nekrologene ble det nevnt at han også hadde vært kunstner.

Bilder som svetter fett

Balke var altså en atypisk kunstnerskikkelse fra romantikken, ganske ulik sine samtidige kolleger Hertervig og Stoltenberg som begge to personifiserte den romantiske myten om kunstneren som et ensomt og plaget geni. Bildene til Peder Balke står i dag igjen som originale og litt merkelige naturfremstillinger fra denne epoken.  Stetind-bildene regnes som klassikere. Malingen i disse bildene har på en heldig måte falt sammen med Stetinds polerte, rene og fuktige overflate. Det er sjelden stein ser så våt ut som når det regner på Stetind. Det er nesten som det regner fett. Eller svette. Balkes bilder svetter fett. Og fettet kryper ut av de våte rissene og renner nedover og dekker svaet. Balkes omgang med materien i sine bilder foregriper fjellets eget forfall og forvandling. Det kan se ut som fjellet smelter. Det som skal forestille stein kan like gjerne se ut som lys.

Stetind er i Balkes bilder til tider så abstrahert at det tatt ut av sin sammenheng ikke ville været gjenkjennelig som et fjell i det hele tatt. Balkes bilder fra Stetind er forsøk på å sirkle inn opplevelser av monumentalitet  med egne identifiserbare kjente og personlige virkemidler, det han hadde for hånden og det han mestret. Balke prøver i sitt arbeid med materien å gjøre erfaringene sine identifiserbare, å trekke dem ned på jorda.
Han prøver å gjøre verden tilgjengelig for seg selv.

Geir Harald Samuelsen er født i Halden i 1969, og er nå bosatt og har sitt atelier (http://www.sinkingstudio.com/) i Oslo. Samuelsen er utdannet ved blant annet Glasgow School of Art, Statens Kunstakademi og Statens- håndverk- og kunstindustriskole

Tysfjord kommune, Boks 104, 8591 Kjøpsvik
postmottak@tysfjordkommune.no
Telefon: 75 77 55 00, Faks: 75 77 55 55
www.tysfjord.kommune.no