Språk/Languages
Norsk Julevsáme English Русский

Kjempefuglen

Det mest kjente sagnet om Stetind er fortellingen om kjempefuglen. Det er et gammelt samisk sagn, nedtegnet i skrift av Just K. Qvigstad i 1922. Jon Finnesen står oppført som informant til sagnet, som er å finne i ”Lappiske Eventyr og Sagn I – IV”. Qvigstad var blant annet folklorist og forsker på samisk språk. Han påbegynte sin forskning i 1878, og i 1920 ble han statsstipendiat med oppgaven å studere samisk kultur og historie, samt å forske innen språkene finsk, kvensk og samisk. Qvigstads fire bind er den rikeste dokumentasjonen av, og den viktigste skriftlige kilden til, samiske sagn og eventyr.

”Det var i gamle dager. Den fjelltinden kaller de Stetinden, som er flat ovenpå som et gulv. Der var kommet en fremmed fugl, som var så stor, og den bygde rede på tinden og la egg og begynte å ruge ut unger. Og det var ille: den førte fe og mennesker til redet til føde for ungene og også båter og trær. Da var det en mann, en gammel mann, som tenkte ut, at han skulde ta taug og tulle seg inn i et skinn og rulle ut på engen, for at fuglen skulde ta ham op, og så skulde han brenne op redet og ta livet av den på en eller annen måte. Fuglen fikk øie på ham og tok ham op på tinden i redet. Da tendte han på redet. Der var mange trær, som den hadde båret dit; og redet og ungene kom i brand. Der var tre unger i redet. Og fuglen fløi tre ganger til sjøen, vætte vingene og slo redet dermed. Den tredje gang kom den enda næsten til redet; da fatnet det i vingene, og den falt ned under berget. Den gamle mannen hadde tau og firte seg ned efter dem og kom ned med livet, og så blev de skilt med den slemme fuglen. Siden har der ikke vært noen stor fugl”.

Det figurerer en rekke ulike versjoner av dette sagnet. I boken ”Hanegal – 27 sagn fra nordnorge” har fuglen seks unger og det finnes et tjern med vann som forvandles til gull når mannen fyller kaffekjelen for å koke kaffe. Også i Torbjørn Storjords ”Lulesamiske eventyr og sagn” belønnes mannen med gull fra et slikt tjern.

Tysfjord kommune, Boks 104, 8591 Kjøpsvik
postmottak@tysfjordkommune.no
Telefon: 75 77 55 00, Faks: 75 77 55 55
www.tysfjord.kommune.no