Språk/Languages
Norsk Julevsáme English Русский

Per Martin Jæger


”Dersom Stetinden bokstavelig talt kunne spørre: Vil du gifte deg med meg? - Da ville jeg med lykkefølelse svare; Ja! Og jeg vil elske deg gjennom dine uttallige kontraster, din ro og dine nykker, helt til den dagen jeg ikke makter å søke deg lenger; ikke makter å eksponere meg mer.”

Ordene tilhører fotografen Per-Martin Jæger. Stetind har en helt spesiell plass i hans hjerte. Det har sikkert flere årsaker, men fremst handler det kanskje om selve motivet; linjene, komposisjonen. Første gang han så fjellet ble han hodestups forelsket. Noen ganger tar det tid før han faller for et motiv. Det må ventes ut. Det kan være en langtrukken prosess før han kommer dit han ønsker. Med Stetind var det annerledes. Det var helt spontant og utilsiktet. Han falt veldig, og forelskelsen har vedvart. – Stetind er åpenbart det fjellet jeg føler sterkest for. Jeg trenger ikke se alle andre fjell i verden for å bekrefte det, på samme måte som jeg ikke trengte å se alle damer i verden for å ta beslutningen om å gifte meg.

Per-Martin kan betegnes som autodidakt, selvlært, innen fotokunsten. Han har ingen formell utdannelse, men har levd med kameraet i en årrekke. Gjennom å delta på ulike fotokurs og oppdatere seg litterært, har han arbeidet fram et særegent uttrykk. Og det han trenger av motiv, inspirasjon, lyssetting, farger, dramatikk; det finnes i naturen. – Naturen komponerer. Det handler bare om lete etter de rette ståsteder for så å fange gode motiver. Effektene i naturen er tilstrekkelige. Dersom en er på jakt etter et malerisk bilde, finnes det også der ute i mangfoldet. Photoshop blir et overflødig verktøy. Naturen legger selv til rette og gjør manipulering unødvendig.

Gjennom linsen fokuserer han på å løfte fram det som er uunnselig og som sjelden kommer til sin rett, men som like fullt kan være storslagent og vakkert. Han søker ofte de abstrakte elementene i det nordlandske landskapet, og lar fantasien skape historier rundt det han fotograferer. Bildene navngir han derfor ikke bare etter hva de faktisk viser, men hva vi kan forestille oss at de formidler. Navnet reflekterer kunstnerens egne assosiasjoner; som en forlengelse av det strengt visuelle og faktiske.

Stetindens påvirkning på Jæger reflekteres også i kundenes respons på hans bilder. Et eksempel er da en kvinne, bosatt i Troms, ringte og bestilte et bilde av Stetind etter å ha sett det i en kalender utgitt av det lokale kraftselskapet. Over telefon bestilte hun bildet i glass og ramme og i avtalt format.– Jeg skal gi det i bryllupgave til sønnen og svigerdattera, sa hun. Og jeg har tenkt å la dette bildet av Stetind danne assosiasjoner som skal gå som en rød tråd gjennom talen til brudeparet. I etterkant har Jæger fått vite at det ble nøyaktig slik, og at bildet falt i svært god smak. Og det skulle bare mangle; det er ikke uvanlig at han tar både tolv og tretten turer ut til Stetind før han finner akkurat det han søker.

Jæger har hatt mange separatutstillinger både i bygd og by – også i utlandet. Han sier at på samtlige utstillinger har Stetindbilder i ulike varianter selvfølgelig vært representert sammen med andre.

Det er ikke tvil om at Per-Martin Jæger er glad i sine omgivelser. I 1969 dro han med kone og barn til Efjord med målsettingen å bli værende der ett år. Det var naturen og roen som lokket. I Narvik ventet jobben som lærer på ham ved årets slutt. Men etter mer enn 40 år er Per-Martin fortsatt å finne i Efjord. Det er her han føler seg hjemme. Og herfra er det heller ikke langt til røttene i Tysfjord. På Haukøy, ikke langt fra Stetind, ligger fortsatt familiens gård. Den utgjør et kjært, men også sårt motiv. Gården er i dag tydelig preget av været og tiden som har gått siden den sist var bebodd. Men Per-Martin har gitt den nytt liv gjennom kunsten, og tatt den med til Efjord Regionale kunstsenter der han har sin basisutstilling i eget galleri.
På dette senteret holder Per-Martin også kurs for fotointeresserte i regi Folkeuniversitetet i Narvik. I seansene om fotoanalyse på kursene er bilder av Stetind, med sitt levende mangfold, yndet å bruke.

Mer om Per-Martin og hans kunst finner du her:
http://www.idefoto.no/

Tysfjord kommune, Boks 104, 8591 Kjøpsvik
postmottak@tysfjordkommune.no
Telefon: 75 77 55 00, Faks: 75 77 55 55
www.tysfjord.kommune.no