Språk/Languages
Norsk Julevsáme English Русский

Om siden

Hjemmesiden eies og driftes av Tysfjord kommune. Gjennom deltakelse i programmet Naturarven som verdiskaper, i regi av Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, har Tysfjord kommune fått økonomisk støtte til å realisere siden.

Kommunen ønsker å takke alle samarbeidspartnere og andre som på ulike måter har bidratt i arbeidet med www.visitstetind.com; blant annet gjennom støtte, tekster, bilder, kunnskap og informasjon.

Arbeidet er imidlertid ikke sluttført; det finnes alltid rom for videreutvikling, og ideene og visjonene er mange!

Tysfjord kommune, Boks 104, 8591 Kjøpsvik
postmottak@tysfjordkommune.no
Telefon: 75 77 55 00, Faks: 75 77 55 55
www.tysfjord.kommune.no