Språk/Languages
Norsk Julevsáme English Русский

Arne Næss og dypøkologien

(kilde: David Rothenberg; ”Arne Næss – gjør det vondt å tenke?”)

”Deep ecology” (dypøkologi) – er en miljøvernfilosofi som oppmuntrer oss til å stille fundamentale spørsmål om vår arts plass i naturen i håp om at en grundigere spørsmålsstilling vil føre til mer dyptgripende løsninger på den voksende miljøkrisen vi står overfor i dag. I motsetning til ”grunn økologi” som kun kjemper mot forurensning i de rike land, leter ”dypøkologi” etter de fundamentale årsakene til økologiproblemene i samfunnsstrukturene og i kulturene over hele verden. Sammen med George Sessions utarbeidet Arne Næss den dype økologiens åtte punkter i Death Valley i 1984.

Trivsel for menneskelige og ikke-menneskelige levende vesener har en iboende verdi. Ikke-menneskelige veseners verdi er uavhengig av deres nytteverdi for menneskelige formål.

  1. Rikdom og mangfold i Jordens livsformer, inkludert former for menneskelige kulturer, har iboende verdi.
  2. Menneskene har ingen rett til å redusere denne rikdommen og dette mangfoldet, bortsett fra å dekke vitale behov.
  3. Menneskelivets og menneskekulturenes trivsel er forenelig med en vesentlig mindre befolkning. Rikdommen og mangfoldet av andre levende vesener er avhengig av det.
  4. Menneskers nåværende innblanding i den ikke-menneskelige verden er for vidtgående, og situasjonen forverres.
  5. De foregående punktene indikerer at det er nødvendig med forandringer i den dominerende måten menneskene til nå har opptrådt på i forhold til Jorden som helhet. Forandringene vil på en fundamental måte virke inn på politiske, sosiale, teknologiske, økonomiske og ideologiske strukturer.
  6. Den ideologiske forandringen i de rike landene vil hovedsaklig bestå av økt verdsettelse av livskvalitet i forhold til høy materiell levestandard, og på denne måten legge grunnen til en varig økologisk utvikling over hele kloden.
  7. De som sier seg enig i de foregående punktene, har en forpliktelse, direkte eller indirekte, til å gjennomføre de nødvendige forandringene med ikke-voldelige midlerdet offentlege rom.
Arnes kommentar til dette var ”Jeg kjenner meg veldig rørt over å oppleve en slik ære i min vanvittige alder. Det skal jeg aldri glemme den korte tiden jeg har igjen å leve.”

 

 

Tysfjord kommune, Boks 104, 8591 Kjøpsvik
postmottak@tysfjordkommune.no
Telefon: 75 77 55 00, Faks: 75 77 55 55
www.tysfjord.kommune.no