Språk/Languages
Norsk Julevsáme English Русский

Filosof, fjellklatrer og miljøaktivist

Tekst: Unni Skoglund & Kjerstin Klæboe

”Ingen annen norsk filosof har hatt slik påvirkningskraft på det intellektuelle liv i Norge som Arne Næss, og ingen annen norsk filosof har evnet å influere og inspirere ikke-filosofer, sette dagsorden, besmitte ungdommen, åpne dører for nysgjerrigperer i alle aldre, formidle barnlig glede og eksistensielt alvor”. Arne Næss var ” en ustyrtelig inspirasjonskilde, en lekende bauta, en helstøpt urokråke og en intellektuell utforsker”.

Inga Bostad, viserektor ved Universitetet i Oslo

 Arne Dekke Eide Næss (1912 – 2009) er, selv etter sin død, Norges mest kjente filosof. Han var også en markant skikkelse innen klatremiljøet og etablerte seg tidlig som kongen av Stetind.

I 1939 ble Arne Næss tilbudt et professorat ved Universitetet i Oslo, og ble med det landets yngste og eneste professor i filosofi, kun 27 år gammel. I 1969 forlot Næss universitetet og ble frilansfilosof. Han engasjerte seg sterkt i miljøspørsmål og deltok blant annet i Mardølaaksjonen i 1970, hvor han sammen med andre motstandere av kraftutbyggingen i Eikesdal og Mardalsfossen lenket seg fast på fjellet og til slutt ble båret vekk av politiet. Som internasjonalt anerkjent filosof bidro han gjennom denne type miljøengasjement til at miljøbevegelsen fikk en større tyngde og troverdighet.

Arne Næss var opptatt av praktisk filosofi; det å sette ideal og prinsipper ut i livet gjennom handling. Dypøkologiens grunnlegger påpekte nødvendigheten av at hver av oss lever og handler ut fra en forståelse av at vi er en del av et levende økosystem, der alle bestanddeler er gjensidig avhengige av hverandre. Våre personlige handlinger påvirker helheten. I følge dypøkologien har alt levende en verdi i seg selv og ikke bare ut fra hvilken nytte det har for mennesket. Med andre ord må mennesket tilpasse seg naturens behov og krav.

I 1997 ble Næss utnevnt til æresmedlem i Miljøpartiet De Grønne. I 2002 ble han tildelt Nordisk Råds Natur- og miljøpris for sitt bidrag i utviklingen og spredningen av tanker som kritisk reflekterer det moderne menneskes vilkår, og samfunnets forhold til naturen. I 2005 ble Næss utnevnt til Kommandør med stjerne av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for samfunnsnyttig innsats. I begrunnelsen stod det at ”han gjennom heile sitt 92 år lange liv har arbeidd for mennesket og naturen. Han er landets leiande frilansfilosof som ofte viser seg i det offentlege rom.” Arnes kommentar til dette var ”Jeg kjenner meg veldig rørt over å oppleve en slik ære i min vanvittige alder. Det skal jeg aldri glemme den korte tiden jeg har igjen å leve.”

Næss har gitt ut en rekke bøker, og har hatt en svært sentral rolle i utformningen av filosofifaget, både gjennom sine mange fagfilosofiske tekster på en mengde ulike tema, men spesielt som lærebokforfatter og foreleser for examen philosophicum. Som akademiker hadde Arne Næss også den litt uvanlige egenskapen at han appellerte til folk flest, og han bidro der }d til å gjøre filosofien både mer tilgjengelig og folkelig.

Gjennom hele sitt liv var han aktiv i å fremme ikkevold og naturvern, og han vil huskes av mange som et uavhengig, engasjert og nyskapende menneske.

Næss og Stetind På 1930-tallet begynte det som har blitt betegnet som Arne Næss-epoken i Stetindhistorien. Næss gikk grundig til verks og oppholdt seg i Tysfjord flere uker av gangen, ved flere anledninger, for å kunne utforske Stetind og danne seg et bilde av fjellets egenskaper, utfordringer og muligheter.

I 1936 klatret Arne Næss og hans daværende kone og klatrekollega, Else Hertzberg, det vi i dag kjenner som Sydpillaren, en teknisk svært krevende rute. Dette var første gang siden Ferdinand Schjelderup, Alf Bonnevie Bryn og Carl Wilhelm Rubensons førstebestigning i 1910, at noen tok seg opp til toppen av tinden ved å klatre en annen rute enn det som i dag benevnes som Normalvegen over eggen. Næss og Hertzberg nøyde seg ikke med å finne en ny rute opp, de fant likegodt to, og lanserte samme år Sydøstveggen som klatrerute.

Sammen med Ralph Høybakk og Kjell Friis Baastad foretok filosofen i 1963 også den aller første vinterbestigningen av Stetind. Ruta gikk via Østveggen. Tre år senere besteg Næss Stetind via Vestveggen, sammen med klatrerne Bruskeland, Støren og Faarlund, og åpnet med det opp enda en alternativ rute til toppen.

Som fjellklatrer markerte han seg også ved å være den som innførte bolteteknikken i Norge, en teknikk som revolusjonerte vanskelig fjellklatring. Han ledet også flere klatreekspedisjoner, blant annet til Himalaya. Det som mange betrakter som hans største klatrebragd er førstebestigningen han i 1950 gjorde av Tirich Mir, den 7708 meter høye fjelltoppen i fjellmassivet Hindu Kush i Pakistan.Arne Næss hadde imidlertid alltid et spesielt forhold til den norske fjellheimen og ikke minst til Stetind.

”Stetind er en fabelaktig reisning. Fjellet kommer rett opp av sjøen, blir brattere og brattere på en helt nydelig måte. Stetind er deilig granitt, hard, god stein å holde i. Det er som om fjellet er på din side”.

Arne Næss til NRK Nordland da Stetind ble kåret til Norges nasjonalfjell

Kilder: Store Norske Leksikon, Caplex, Wikipedia, Den store Danske Gyldendals åbne encyklopædi, Stetind and Narvik – a guide to selected climbs Universitetet i Oslo, Aftenposten.

Tysfjord kommune, Boks 104, 8591 Kjøpsvik
postmottak@tysfjordkommune.no
Telefon: 75 77 55 00, Faks: 75 77 55 55
www.tysfjord.kommune.no