Språk/Languages
Norsk Julevsáme English Русский

Stetinds geologi

Stetind representerer en del av den såkalte toppnivåflata i Norge. En regner at denne overflata var den som elvene grov seg ned i like før istidene og som breene senere grov videre ut til dype daler og fjorder. Sånn sett har Stetind i perioder under istidene vært nunatakk, dvs, et spisst fjell som stakk opp av isen.

Stetind lå enten i, eller like under den landoverflata som var i Norge før istidene satte inn. Denne overflata kan ha eksistert helt siden dinosaurenes tidsalder.

Granitten ved Stetind er ca. 1800 millioner år gammel. Granitt er en magmatisk bergart. Bergarten ble dannet da en magma (en steinsmelte) størknet dypt i jordskorpen.

Kåre Kullerud ved Universitetet i Tromsø har laget en animasjon som viser dannelse av Stetind:

Tysfjord kommune, Boks 104, 8591 Kjøpsvik
postmottak@tysfjordkommune.no
Telefon: 75 77 55 00, Faks: 75 77 55 55
www.tysfjord.kommune.no