Språk/Languages
Norsk Julevsáme English Русский

Bosetting under tinden

Fram til 60-tallet var det bosetting på begge sider av Stetind. Både i Storelv og i Stefjordbotn levde familier av det de kunne høste fra havet og jorda. At de bodde ved foten av et helt spesielt fjell tenkte de lite på den gangen, selv om de satte pris på naturen rundt seg. På disse sidene kan du lese om livet til noen av de som bodde under tinden i tidligere tider.
Tysfjord kommune, Boks 104, 8591 Kjøpsvik
postmottak@tysfjordkommune.no
Telefon: 75 77 55 00, Faks: 75 77 55 55
www.tysfjord.kommune.no